İşlem öğrencisi...

İşlem öğrencisi...
İşlem öğrencisi olmak....

 

İşlem öğrencisi,

                                                         Derslerine düzenli devam eder, Okul kurallarına uyar, Okulun ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermez,                                                                Okulu ve etrafını temiz tutar, Öğrenme talebinde bulunur ve öğrenmek için elinden geleni yapar gerekirse etüt alır,                                                 Derslere aktif katılır, Defter tutar, planlı ders çalışır ve tekrarını unutmaz,   Yapamadığı sorunun, konunun peşini bırakmaz,                                                                     Sınavlarına eksiksiz girer ve sonuçlarını performans dosyasına işler,  Cep telefonunu kapalı bir biçimde bırakır,                                                      Sosyal medya, internet vb. etkinliklere kendini kaptırmaz, Başarılı olur ve başarısını olumsuz etkileyen durumlarda                                                 öğretmenlerinin uyarılarına kulak verir, Okuldaki her birey ile seviyeli bir ilişki kurar, Giyim kuşamına başkalarının dikkatini                                                                    dağıtmayacak şekilde itina gösterir, Kitaplarını, araç- gereçlerini eksiksiz yanında bulundurur,                                     Ödevlerini zamanında yapar ve yaptırımlara uygun davranır,   

En önemlisi “kafasına göre hareket etmez!”

 

“Gün kurtarmıyor, gelecek kuruyoruz.” F.C.

32 121
SOSYAL MEDYA
FacebookTwitterinstagramYoutube
Site ile ilgili açıklamalar buraya yazılacak.
© İşlem Temel Lisesi. 2017 tüm hakları saklıdır.