İŞLEMİN YOL HARİTASI

İŞLEMİN YOL HARİTASI
İşlem de temel nitelikler.....

Öğrenmenin uzun ve yorucu bir uğraş olduğunu biliyoruz. Bu uğraş sırasında elimizde bir yol haritasının olması gerektiğine inanıyoruz. İşlemin yol haritası öğrenciyi değiştiriyor.

    Öğrenmede bireysel farklılık bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Her öğrencinin bireyselliğine ve bağımsızlığına önem verir, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda öğrencilerimizi teşvik eder onlara rehberlik ederiz.

    Öğrencilerin çalışma programlarının oluşum sürecinde öğrencilerin de yer almasını sağlarız. Öğrencilerin, neyi neden nasıl öğreneceklerini bilmelerinin ve bu sayede öğrenilenler ile yaşam arasında bağ kurup bundan sonraki hayatlarında kullanacakları , kazandıkları bu programlama becerisinin değerli olduğunu biliyoruz..

     Öğrenme süreçlerinin her aşamasında öğrenci odaklıyız.

     Mutlulukla başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizin başarı duygusunu tatmaları için öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor.

     Öğrenmede rekabetin değil iş birliğinin ve dayanışmanın önemine değer veririz. Bireysel yıldız olmanın değil grupla hareket ederek, inovasyon ile başarılı olmanın önemine vurgu yaparız.

     Gelişen ve değişen eğitim standartlarını benimseyen, akademik ve sosyal açıdan donanımlı eğitimciler olmak için çabalarız.

     Eleştiren, sorgulayan, girişimci, iş birlikçi, yaratıcı, iletişim becerileri güçlü, kararlı gibi kavramların sadece hedeflerimizde yazılı olarak kalmaması için öğrenme programları içinde bu kavramların yapılandırılması ve içselleştirilmesi için çaba gösteririz.

     Okulumuzda tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin ölçülebilir hedefleri vardır. Her öğrencimizin de kendi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmelerini ve buna göre bireysel hedefler belirlemelerini bekleriz.

     Öğrencileri, öğrenme süreçlerinde ve sonuçlarında sorumluluk almaları için yönlendiririz.

     Okul çalışanlarımızın çok yönlülüğünün ve dünyaya bakışlarının, rol model alarak öğrenen öğrencilerimiz için çok önemli olduğunu biliriz. Bizimle çalışan arkadaşlarımızı seçerken bu ölçütleri özellikle dikkate alırız.

     Her 40 dakikalık dersi bir gösteri olarak düşünürüz ve her gösteriye öğrencilerimizin aktif olarak katılmasını sağlarız.

     Davranış değişikliğinin sürece bağlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden okul rehberlerimiz, öğrenme ortamlarında öğrencilerimizle beraberdir. Öğrencilerimizin gelişim süreçleri bütünsel olarak ele alınır.

     Okul ve ev yaşantısındaki ortak dil ve tutumun öğrencilerimizin gelişimleri üzerinde olumlu etki yaratacağını biliyoruz. Bu yüzden velilerimize sık sık geri bildirimde bulunuruz. Karşılıklı dinlemenin ve bilgi alışverişinin öğrencilerimizin yararına olacağının farkındayız.

     Okulumuzda düzenli ödev verilip kontrolü yapılmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel meraklarına yönelik araştırmalar yapmaları ve okumaları ise desteklenmektedir.

     Değerlendirmenin, öğrenme çıktılarının kontrol edilmesi için iyi bir geri bildirim aracı olduğuna inanıyoruz. Süreçten bağımsız sonuç değerlendirmesini anlamlı bulmuyoruz. Bu yüzden öğrenme süreçlerini ve bu süreçlerin sonundaki sonucu değerlendirip öğrencilerimize kendilerini geliştirebilmeleri için geri bildirimde bulunuyoruz.

     Öğrenci emeğinin ve ürününün değerini biliyoruz. Bu yüzden öğrencinin hedefe ulaşım sürecinde öğrenci çabasıyla ilerliyoruz.

     Yaşamsal rollerimizin öğrencilerimizin duygusal yaşantılarında önemli bir denge oluşturduğuna inanıyoruz. Bu yüzden velilerimizden evlerinde öğretmen rolüne girmelerini istemiyoruz. Öğretmenlik rolünün bizde olunduğunu ve bu rol için yeterli birikim ve deneyimimizle bizlerden faydalanmanızı istiyoruz.

32 121
SOSYAL MEDYA
FacebookTwitterinstagramYoutube
Site ile ilgili açıklamalar buraya yazılacak.
© İşlem Temel Lisesi. 2017 tüm hakları saklıdır.