BİLDİRİM

ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Her bir çocuğun bireysel ihtiyaçları ve öğrenme stilleri olduğunun bilincinde olarak, grup ve bireysel çalışmalarla öğretim süreci işletilen okulumuzda, öğrenciler için;

  • Bütün çalışmalarda öğrenmeyi “öğrenme” ilkesi esas alınır,

  • Çok yönlü düşünmelerini sağlayacak etkinlikler planlanır,

  • Bireysel öğrenme farklılıkları dikkate alınır,

  • Olaylara ve kavramlara farklı açılardan bakabilme imkanı verilir,

  • Doğal gereksinimlerine uygun öğretim ortamları hazırlanır,

  • İlköğretim hayatının gelecekteki başarıda belirleyici olması göz önünde bulundurulur ve çalışmalar bu esasa göre yürütülür,

  • Bilgi hamalı yapan ezberci eğitim yerine, yaratıcı düşünceyi geliştiren Öğrenci Merkezli Eğitim uygulanır.