BİLDİRİM

OKUL KURALLARI

OKUL KURALLARI

       1. Koridorlarda ve yemekhanede alçak sesle konuşurum

       2. Arkadaşlarıma ve okul çalışanlarına selam veririm.

       3. Servis araçlarında belirlenen kurallara uyarım.

       4. Tuvaletleri temiz kullanırım.

       5. Zil çaldığında sınıfa girer ve derse hazırlanırım.

       6.Yemek alırken sıraya girerim.

  

 SINIF KURALLARI

        1. Kendime, diğer öğrencilere ve okul çalışanlarına saygı gösteririm.

         2. Bir şey soracağım ya da söyleyeceğim zaman parmak kaldırarak söz alırım.

         3. Okula ve arkadaşlarıma ait eşyaları korurum.

         4. Çalışırken sessiz olurum.

         5. Başkaları konuşurken dinlerim.

         6. Sınıfımı, dolabımı, çantamı temiz  tutarım.

         7. Duyuru dosyasını aileme imzalatır, ertesi gün geri getiririm.