BİLDİRİM

BAŞARI TAKİP KOMİSYONU

Her bir öğrencimize, akademik eğitim sürecinde destek olmak amacıyla birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İzleme, geribildirim ve çözüm temelli bu süreçte okul idaresi, rehberlik ve danışman öğretmenlerinin iş birliği ile birikmeli ve sürekliliği olan çalışmaları gerektiği gibi yürütmekteyiz.


Öğrencilerin mevcut öğrenme düzeyinde kazandığı ivmeyi ölçümleyen, onları bulundukları düzey konusunda bilgilendiren Başarı Takip Komisyonu; genel değerlendirme sınavları (LGS/TYT/AYT) ve konu tarama sınavları ile ilgili tüm süreçleri de yürüterek öğrencinin genel durumunu, eksik olduğu kazanımları ve sınav analizlerini raporlar, bunlara yönelik çözüm sürecini yürütür, öğrenciye ve veliye anında dönütler sağlar, öğrenci takip dosyalarına veri sunar. Başarı Takip Komisyonundan çıkan sonuçlar neticesinde her bir öğrencimize yönelik hafta içi ek dersler, tamamlayıcı eğitim ve ödevlendirmeler düzenlenir. Temel etütler, soru çözüm etütleri ve seviye etütleri, sistematik olarak yıl boyunca sürdürülür.