BİLDİRİM

GENEL TANITIMI

İşlem Koleji Ortaokul birimi olarak, eğitim anlayışımızı öğrencilerimizin bireysel potansiyellerini keşfetmeye odaklanan, çağdaş bir perspektifle şekillendirmekteyiz. Eğitim programımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul programı esas alınarak titizlikle hazırlanmaktadır. Ortaokul birimimizde sunduğumuz eğitimde temel hedefimiz, öğrencilerimizin sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda karakter gelişimleri ve sosyal becerileri üzerinde de titizlikle çalışmaktır.

Eğitim Hedeflerimiz:

  • Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak tüm alanlarda gelişimlerini desteklemek.
  • Sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini sağlamak.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.
  • Kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek.

Çeşitli Branş Dersleri ve Etkinlikler: Haftalık programımız, sınıf öğretmenlerinin uyguladığı etkinliklerin yanı sıra Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, İngilizce, Almanca, Müzik branş derslerini içermektedir. Her bir branş, uzman öğretmenler tarafından öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmek için planlanmıştır.

Teknolojik Donanım ve Modern Sınıflar: Her sınıfta öğrenci dolapları bulunan sınıflarımız, projeksiyon gibi teknolojik araç-gereçlerle donatılmıştır. Bu sayede, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz dersleri teknolojinin tüm avantajlarından faydalanarak nitelikli bir ortamda gerçekleştirebilmektedirler.

Sağlıklı Beslenme ve Yemek Programı: Ortaokul yemek programımızda öğle yemeği, kendi mutfağımızda ve kendi personelimiz tarafından çocukların öğünlük ihtiyacı olan tüm besin ögeleri düşünülerek hazırlanmaktadır. Öğrenciler, yemeklerini sınıf öğretmenleriyle birlikte belirlenen yerlerde rahatça tüketebilmektedirler.

Ek Kaynaklar ve Rehberlik Hizmetleri: MEB ders kitaplarına ek olarak, sınıf öğretmenlerimiz kendi sınıflarına göre belirledikleri ve okulumuz tarafından temin edilen ek kaynaklarla öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmaya yönelik ek çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin düzeyleri Rehberlik Servisi tarafından incelenip belirlenmekte, varsa eksiklikleri giderilmektedir.

Online Eğitim ve Portal Kullanımı: Öğrencilerimiz, gelişen çağa ve ortama uygun olarak online ortamda bir portal üzerinden bilgi temelli derslerden ödevlendirilmekte ve deneme sınavlarına girmektedirler. Bu, öğrencilerimizin teknolojiyle iç içe geçen bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamaktadır.

[Okul Adı] Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin sağlıklı, bilgili, ve karakterli bireyler olarak yetişmeleri için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Sizleri okulumuzu ziyaret etmeye ve birlikte büyüyen bir eğitim yolculuğuna çıkmaya davet ediyoruz.