BİLDİRİM

REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde yaşaması ve kendini gerçekleştirebilmesi için bireye sağlanan psikolojik destek hizmetlerinin tümüdür.
İşlem Eğitim Okullarındaki PDR çalışmaları “Gelişimsel Rehberlik” anlayışı çerçevesinde tasarlanmıştır. PDR çalışmalarımız iyileştirici ve önleyici rehberlik etkinliklerini de kapsar ve bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim öğretim faaliyetlerimize eşlik eder. İşlem Eğitim Okullarındaki PDR çalışmalarımız üç farklı yönde yürütülmektedir. Bunlar;

Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar
Öğrencilerimizin;
• Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamalarına,
• Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmalarına,
• Kendilerini tanımalarına, kabul etmelerine ve geliştirmelerine,
• Başkalarını anlamalarına, kabul etmelerine ve kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmelerine,
• Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmelerine,
• Hayatlarını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar sergilemelerine,
• Eğitsel ve mesleki kararları için gerekli olgunluğa ulaşmalarına, destek olmaktır.

Bu amaçları yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız bireysel görüşmelerle, uyguladığımız yıllık sınıf rehberlik programımızla, okul idarecilerimizle sürdürdüğümüz eşgüdüm toplantılarıyla, aile ile yürüttüğümüz ortak etkinliklerle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Etkinlikler
MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı çerçevesinde her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış çok farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Verimli ders çalışma yöntemleri, psiko-sosyal beceri eğitimi, stresle başa çıkabilme, hedef belirleme gibi konularda öğrencilerimiz yıl boyunca çeşitli etkinliklerle destekleneceklerdir. Bu etkinliklere ek olarak aşağıdaki temalar üzerinde yıl boyunca her düzeyde yoğun olarak çalışılacaktır:


• Akran Baskısı ile Baş edebilme
• Sosyal Medya Kullanımı
• Bağımlılığı Önleme
• Kişisel Sınırları Farketme
• Cinsel Sağlık Eğitimi
• Farklılıkları Kabul

Bireysel Destek Verdiğimiz Konular
• Okula ve çevreye uyum
• Arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkilerden kaynaklanan sorunlar
• Aile içi iletişim
• Çalışma yöntemleri ve başarıyı artırma
• Sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri
• Stres ve stresle baş etme
• Çatışmalar ve çatışma çözümleri
• Yaşam evreleri ve ergenlik süreci
• Zaman yönetimi
• Alan ve mesleğe yönelim
• Akran istismarı
• Uygun seçimler yapabilme

Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar
Psikolojik danışmanımız sınıf rehber öğretmenleriyle düzenli olarak sınıf değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.
• Sınıf Değerlendirme Toplantıları
• Eğitsel Danışmanlık
• Veli görüşmeleri
• Sınıf gözlem ve değerlendirmeleri
• Öğretmen eğitimleri

Velilerle Yapılan Çalışmalar
Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır. Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir.
Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.
• Veliyi tanımaya yönelik çalışmalar
• Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
• Bireysel gelişim değerlendirme görüşmeleri
• Aileye yönelik bilgilendirici ve eğitici seminerler (Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.)