BİLDİRİM

VİZYON – MİSYON

Vizyonumuz

İşlem Koleji’nin vizyonu, sürekli gelişmeyi ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlar. Gelecekte, değişime liderlik eden, mesleklerinde öncü ve usta bireyler yetiştiren bir okul olma hedefimizle yola çıkıyoruz. İnovasyon, yaratıcılık ve sürekli öğrenmeye dayalı bir eğitim anlayışıyla, öğrencilerimizi sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda küresel düzeyde rekabet edebilecekleri bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin liderleri ve değişim yaratıcıları olarak öne çıkan öğrencilerimizi destekleyerek, topluma değer katan bireyler haline getirme vizyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz.

Misyonumuz

İşlem Koleji olarak misyonumuz, evrensel değerleri rehber alarak öğrencilere sunduğumuz eğitim ile teknoloji ve sanat alanlarında nitelikli, değişime açık, eleştirel düşünce becerisine sahip, laik ilkelere ve demokratik cumhuriyet değerlerine saygılı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda etik değerlere dayalı bir karakter geliştirmeye teşvik ederek, onları toplumsal sorumluluk bilinciyle donatmaya odaklanıyoruz.