• "Gün Kurtarmıyor Gelecek Kuruyoruz."F.C

Neden İşlem?

İşlem Eğitim Kurumları butik okul anlayışı ile; öğrencilerine özel bir eğitim vermek isteyen, bireysel eğitimi hedefleyen, öğrenciyi istediği hedefe ulaştırmak için birebir destek veren ve kalabalık sınıflar yerine 10-12 kişiyle ders yapılan sınıfları olan, kendine özgü eğitim sistemi olan okullardır.
Okul büyüdükçe okulun esnekliği azalmakta, farklı ve özel gereksinimleri olan öğrencilerin bu gereksinimlerinin karşılanması zorlaşmaktadır. Okul büyüyüp karmaşıklaştıkça öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler göstermeleri gereken performansı yeterince ortaya koymakta zorlanabilmektedirler. Araştırma sonuçlarından okul büyüklüğü ile özellikle öğrencilerin okul memnuniyetsizliği arasında ters orantı olduğunu görülmektedir....

Devamı