BİLDİRİM

ETKİNLİKLER

Bilgilerini beceriye dönüştürebilen, yeteneklerini keşfedebilen, kendi kültürünü ve değerlerini öğrenerek sosyalleşen nesiller yetiştirmek, içinde yaşadığımız çağın ve geleceğin en önemli eğitim gereksinimlerindendir.

Bu nedenle de öğrencilerimizi hayata hazırlarken öğretim programları yanında sosyal kulüp çalışmalarına da büyük önem verilir. Amacımız; öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına fırsat vererek, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda fark yaratabilmeleri için onlara destek olmak ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimizin yetenek ve hobileri doğrultusunda kulüplerimiz her yıl içerik ve sayı olarak geliştirilir. Okullarımızda resim, müzik, drama, fotoğrafçılık, tiyatro, dans, robotik gibi kulüplerimizde öğrencilerimize yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı sunarken felsefe ve münazara, gibi kulüplerimiz ile de düşünsel yönlerinin gelişmesine katkıda bulunulur.

Amaçlarımız
Sporun eğitim hayatındaki önemi, günümüzde ancak tüm toplumu etkileyen yönleri dikkate alınırsa anlaşılabilir. Bunlar, gençlerin sağlıkları üzerindeki iyileştirici etkisi, sağlıklı alışkanlıklar edinilmesi ve olumlu sosyal davranışlar kazandırması şeklinde açıklanabilir.

  • Öğrenciyi projenin merkezine alma
  • Yaratıcılığı ve eleştirel anlayışı geliştirme
  • Öğrenciye kendini geliştirme imkanı sağlama
  • Takım ruhunu geliştirme
  • Sanatsal ve kültürel bilgiye ulaşma